Stichting Toverfluit

Missie

Stichting Toverfluit ondersteunt jonge vluchtelingen (structureel) zodat zij hun talenten beter in kunnen zetten en zo hun eigen toekomst kunnen maken.

Visie

Ons doel is om de situatie van individuele vluchtelingen (structureel) te verbeteren en hen perspectief te bieden op een loopbaan in muziek, zodat zij een positievere toekomst tegemoet gaan. Dit doen wij door obstakels weg te nemen die de vluchtelingen beperken of kansen te bieden voor het opbouwen van een nieuw leven in Nederland. Daarnaast draagt Stichting Toverfluit hiermee bij aan een positiever beeld over vluchtelingen.

Strategie

Stichting Toverfluit werkt samen met ervaren, professionele (vluchtelingen)organisaties om de vluchtelingen te vinden en de steun te organiseren. De ondersteuning die de Stichting biedt bestaat uit financiële steun en het verbinden van vluchtelingen met het netwerk van De Toverfluit om problemen op te lossen.

Financieel

Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie leden. De activiteiten van de Stichting worden ondersteund door vrijwilligers. Het bestuur en de vrijwilligers van Toverfluit ontvangen geen vacatiegeld, salaris of onkostenvergoeding.

De Stichting zoekt financiële ondersteuning van zowel charitatieve organisaties als particulieren. De Stichting beschikt over een zogenaamde ANBI-status (RSIN 8562.72.620), waardoor particuliere donateurs gebruik kunnen maken van een aantrekkelijk fiscaal regime.

De donaties kunnen bestaan uit een financiële bijdrage of het voorzien in de middelen waar wij bij de uitvoer van projecten behoefte aan hebben. Stichting Toverfluit wordt onder andere ondersteund door:

Loyens & Loeff Logo

Ook Interesse Om Een Helpende Hand Te Bieden?