WE ZIJN BEGONNEN!

Update maart 2017, Na een lange periode van onderzoeken om de positionering van Stichting Toverfluit te bepalen zijn we sinds november 2016 écht van start! Ons collectieve doel om ‘iets’ te doen voor de vluchtelingen die naar Nederland komen komt steeds dichterbij. De asielprocedure duurt lang, waardoor vluchtelingen in een uitzichtloze situatie belanden. De stilstand die zij in hun leven ervaren vergroot de moeilijkheden waar zij mee geconfronteerd worden. Stichting Toverfluit wil deze stilstand wegnemen.

We werken samen met professionele organisaties die goed thuis zijn in de materie, zodat we niet het wiel opnieuw uitvinden of iets gaan doen waar geen behoefte aan is. Momenteel zijn we bezig om de interne organisatie op te zetten, uiteraard op een professioneel niveau.
De website, het secretariaat en andere zaken worden geregeld zodat Stichting Toverfluit vluchtelingen kan helpen bij het opbouwen van hun leven.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Afbeeldingen van een optreden van stichting de Toverfluit